Jeg kan godt arbejde, jeg kan bare ikke passe et arbejde

Borger, Varmestuen Nørregade, Odense. (Socialt frikort til socialt udsatte, Cabi – bedre arbejde til flere, 2019)

Jeg kan godt arbejde, jeg kan bare ikke passe et arbejde

Borger, Varmestuen Nørregade, Odense. (Socialt frikort til socialt udsatte, Cabi – bedre arbejde til flere, 2019)

Jeg kan godt arbejde, jeg kan bare ikke passe et arbejde

Borger, Varmestuen Nørregade, Odense. (Socialt frikort til socialt udsatte, Cabi – bedre arbejde til flere, 2019)

Socialt Frikort

Det sociale frikort giver de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, samt for at bidrage til disse og opleve værdi i hverdagen.

Hvad er et socialt frikort?

Formålet med det sociale frikort er, at borgere med særlige sociale problemer har mulighed for at tjene op til 41.280 kr. skattefrit.

Hvornår kan et socialt frikort anvendes?

Det sociale frikort kan anvendes i forbindelse med ordinært og ustøttet arbejde, uden at indtægten fradrages i offentlige ydelser, herunder fx kontanthjælp og boligsikring.

I Haderslev skal det sociale frikort være nemt tilgængeligt for borgerne

I Haderslev Kommune har mange borgere fået gavn af det sociale frikort. Karina og Signe, som arbejder i Haderslev Kommune, fortæller, at det sociale frikort kan hjælpe borgere med at komme et skridt tættere på arbejdsmarkedet. Det er motiverende for borgerne, og det kan være med til at løse nogle af de problemstillinger, borgerne har.

I filmen får du informationer om, hvordan kommuner kan arbejde med det sociale frikort.

Filmen er produceret af ansatte med socialt frikort hos Skjoldbo for Social- og Boligstyrelsen.

Vi ser jo ikke det her som noget, der giver os ekstra bøvl. Vi ser det som et incitament til at hjælpe folk i arbejde, få rodfæste

Tønder Kommune (Evaluering af det sociale frikort, Ankestyrelsen 2020)

Visitation af borgere til et socialt frikort

Kommunerne visiterer borgere til det sociale frikort. Når du som sagsbehandler har vurderet, at en borger er i målgruppen, kan du oprette et socialt frikort med brug af borgerens cpr-nr. Systemet danner et unikt 5-cifret Frikort-ID, som du skal udlevere til borgeren.
Borgere visiteres til det sociale frikort på baggrund af en konkret, individuel vurdering af, om han eller hun er i målgruppen for servicelovens ydelser efter afsnit V på baggrund af særlige sociale problemer, samt om vedkommende opfylder opholdskravet og er langt fra uddannelse og beskæftigelse.
Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgere. Loven om det sociale frikort ændrer således ikke på kommunernes pligt til at give borgere en indsats i overensstemmelse med øvrig lovgivning. Det er nemlig hensigten, at det sociale frikort ikke skal have betydning for borgerens ret til anden hjælp.
Kommunerne visiterer borgere til det sociale frikort. Når du som sagsbehandler har vurderet, at en borger er i målgruppen, kan du oprette et socialt frikort med brug af borgerens cpr-nr. Systemet danner et unikt 5-cifret Frikort-ID, som du skal udlevere til borgeren.
Borgere visiteres til det sociale frikort på baggrund af en konkret, individuel vurdering af, om han eller hun er i målgruppen for servicelovens ydelser efter afsnit V på baggrund af særlige sociale problemer, samt om vedkommende opfylder opholdskravet og er langt fra uddannelse og beskæftigelse.
Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgere. Loven om det sociale frikort ændrer således ikke på kommunernes pligt til at give borgere en indsats i overensstemmelse med øvrig lovgivning. Det er nemlig hensigten, at det sociale frikort ikke skal have betydning for borgerens ret til anden hjælp.
Kommunerne visiterer borgere til det sociale frikort. Når du som sagsbehandler har vurderet, at en borger er i målgruppen, kan du oprette et socialt frikort med brug af borgerens cpr-nr. Systemet danner et unikt 5-cifret Frikort-ID, som du skal udlevere til borgeren.
Borgere visiteres til det sociale frikort på baggrund af en konkret, individuel vurdering af, om han eller hun er i målgruppen for servicelovens ydelser efter afsnit V på baggrund af særlige sociale problemer, samt om vedkommende opfylder opholdskravet og er langt fra uddannelse og beskæftigelse.
Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgere. Loven om det sociale frikort ændrer således ikke på kommunernes pligt til at give borgere en indsats i overensstemmelse med øvrig lovgivning. Det er nemlig hensigten, at det sociale frikort ikke skal have betydning for borgerens ret til anden hjælp.

Vil du hjælpe borgere til at få en fod ind på arbejdsmarkedet på deres egne præmisser?

Opret sociale frikort, find visiterede borgere, tilgå kommunens statistik mv.

}