Nyhed!

Det sociale frikort er blevet videreført til den 31. december 2024.
Alle borgere, der har et socialt frikort den 30. juni 2023, får automatisk videreført dette.
Læs mere om forlængelsen af forsøgsperioden på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Det sociale frikort giver de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, samt for at bidrage til disse og opleve værdi i hverdagen.

Åbner nye muligheder for både borgere og virksomheder

For mange udsatte borgere kan et socialt frikort være med til at skabe bedre trivsel i hverdagen. For virksomheder kan ordningen bruges til at hjælpe socialt udsatte mennesker og samtidig få løst småopgaver fleksibelt.

Billede af mand på græsslåmaskine

Det sociale frikort giver dig mulighed for at skabe en hverdag med arbejde på dine præmisser

Med et socialt frikort kan du tjene op til 40.000 kr. skattefrit om året, uden at lønnen bliver modregnet i dine offentlige ydelser som fx kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring. Det giver dig mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet på dine egne præmisser.

Billede af kvinde der pakker varer

Vær med til at gøre en forskel for socialt udsatte mennesker og styrk samtidig din virksomhed

Har I opgaver i din virksomhed, der ikke bliver løst i det daglige? Eller er der faglærte medarbejdere i din virksomhed, som bruger tid på at løse ufaglærte opgaver? Så er det måske relevant for jer at ansætte en person med et socialt frikort.

10.191

borgere visiteret til ordningen i alt

9.461

borgere med et socialt frikort i dag

4.536

borgere med en eller flere ansættelser i alt

385

sociale frikort oprettet de sidste 30 dage

2.299

borgere med en eller flere ansættelser i 2023

96

kommuner, der har visiteret borgere

2.857

virksomheder, der har ansat borgere

385

sociale frikort oprettet de sidste 30 dage

2.299

borgere med en eller flere ansættelser i 2023

96

kommuner, der har visiteret borgere

2.857

virksomheder, der har ansat borgere

385

sociale frikort oprettet de sidste 30 dage

2.299

borgere med en eller flere ansættelser i 2023

96

kommuner, der har visiteret borgere

2.857

virksomheder, der har ansat borgere

Ansatte med et socialt frikort udfører mange forskellige arbejdsopgaver

Ansatte med et socialt frikort udfører mange forskellige arbejdsopgaver

Ansatte med et socialt frikort udfører mange forskellige arbejdsopgaver

Det er win-win for begge parter

CABI, der med støtte fra TrygFonden og i samarbejde med fire kommuner har gennemført pilotprojektet ”Socialt frikort til flere”, har talt med Trekantens El Teknik ApS og Claus om deres samarbejde gennem det sociale frikort. Se på mere CABIs hjemmeside via linket.

Billede af Benny Gylling
Benny Gylling
Overmontør
Trekantens El Teknik Aps, Vejle

Hjælp socialt udsatte til øget trivsel

Som kommunal sagsbehandler kan du hjælpe udsatte borgere ved at visitere dem til et socialt frikort. Borgerne kan på den måde opnå øget trivsel ved at blive en del af og bidrage til arbejdsfællesskabet.

}