Bliv en del af arbejdsfællesskabet på dine egne præmisser

Bliv en del af arbejdsfællesskabet på dine egne præmisser

Bliv en del af arbejdsfællesskabet på dine egne præmisser

For dig der gerne vil arbejde, men har brug for lidt hjælp til at komme i gang

Med et socialt frikort kan du få en fod ind på arbejdsmarkedet, selvom du ikke er klar til et fuldtidsarbejde. Du kan nemlig tjene op til 41.280 kr. skattefrit om året, uden at lønnen bliver modregnet i dine offentlige ydelser.

Martin bruger socialt frikort til sit arbejde som pedel på Skjoldbo

Martin er ansat som pedel hos forsorgshjemmet Skjoldbo, hvor han bruger sit sociale frikort. I filmen kan du høre mere om, hvad Martin har fået ud af at have et socialt frikort og at møde ind på et arbejde, hvor der er et godt fælleskab med de andre ansatte.

I filmen får du også informationer om, hvordan du kan få et socialt frikort.

Filmen er produceret af ansatte med socialt frikort hos Skjoldbo for Social- og Boligstyrelsen.

Hvordan får du et socialt frikort?

Du vil gerne have et socialt frikort

Du tænker, at du nok er i målgruppen for det sociale frikort, og du kunne godt tænke dig at arbejde en gang i mellem.

Du søger om et frikort i kommunen, hvor du bor

En sagsbehandler i din opholdskommune vil vurdere, om du er i målgruppen for frikortet, og i så fald bliver du visiteret til ordningen og får et personligt Frikort-ID-nummer.

Du finder selv et job eller får hjælp til det

Du finder et sted at arbejde og aftaler med arbejdsgiveren, at du bruger det sociale frikort i forbindelse med ansættelsen. Du kan gå i gang med at arbejde, så snart du har fået dit frikort.

Du arbejder og tjener penge

Du arbejder og får din løn udbetalt enten kontant eller til din konto. Lønnen er skattefri og bliver ikke modregnet i dine offentlige ydelser.

Jeg har noget at komme op efter

Med en fortid som hjemløs og alkoholiker, startede Claus som ansat med socialt frikort. I dag har Claus både fået mere styr på bolig, hverdag og har fået ansættelse i fleksjob. CABI, der med støtte fra TrygFonden og i samarbejde med fire kommuner har gennemført pilotprojektet ”Socialt frikort til flere”, har talt med Trekantens El Teknik ApS og Claus om deres samarbejde gennem det sociale frikort. Se på mere CABIs hjemmeside via linket.

Billede af Claus Lindholm
Claus Lindholm
Ansat i fleksjob
Trekantens El Teknik Aps, Vejle

Hvordan kan du bruge dit sociale frikort?

Det sociale frikort kan bruges til fx:

 • Serviceopgaver
 • Pakke- og lagerarbejde
 • Mindre håndværksarbejde
 • Rengøring og oprydning
 • Kørsel
 • Kantinearbejde
 • Kundebetjening

Du må ikke bruge det sociale frikort:

 • Til at arbejde som selvstændig
 • I forbindelse med støttet arbejde som fx fleksjob og løntilskudsjob
 • I forbindelse med freelancearbejde
 • Hvis virksomheden, du vil arbejde for, ikke har et CVR-nummer

Du kan få et socialt frikort, hvis du:

Er socialt udsat

Du har en social problemstilling. Du behøver ikke modtage en ydelse efter serviceloven.

Er langt fra arbejdsmarkedet

Du har hverken været under ordinær uddannelse eller haft en arbejdsindkomst på over 10.320 kr. inden for de seneste 12 måneder.

Opfylder opholdskravet

Du har opholdt dig i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år.

For dig der allerede har et socialt frikort

Se dit restbeløb, tidligere ansættelser mv.

}